CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Cập Nhật: 7/5/2024 | 9:30:59 AM

     Hòa trong không khí hào hùng Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), toàn thể CBNV Công ty Thép - Tập đoàn Hòa Bình Minh kính cẩn nghiêng mình trước công ơn to lớn của các thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương, anh dũng đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, giành lại độc lập tự do cho dân tộc, mở ra trang sử mới vẻ vang, hào hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm.

Mãi tự hào Việt Nam - Đất nước anh hùng...

Liên hệ với chúng tôi

Contact us