• Khách Hàng
 • 3.000

  Khách Hàng

 • Chi nhánh cả nước
 • 22

  Chi nhánh cả nước

 • Nhân sự
 • 200

  Nhân sự

Liên hệ
Công ty Thép - Tập đoàn Hòa Bình Minh
Liên hệ với chúng tôi

Contact us