HỌP SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 KHỐI CHI NHÁNH KHU VỰC MIỀN TRUNG

Cập Nhật: 14/7/2023 | 2:48:20 PM

 Vừa qua, Công ty Thép - Tập đoàn Hòa Bình Minh đã tổ chức HỌP SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 KHỐI CHI NHÁNH KHU VỰC MIỀN TRUNG tại Văn phòng Nha Trang - Khánh Hòa.

 Tham dự và chỉ đạo cuộc họp có Bà Nguyễn Thị Hồng Lan - Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc công ty Thép; Ông Nguyễn Tuấn Trung - Phó Giám đốc thường trực; các Trưởng/ Phó phòng chuyên môn, Giám đốc Vùng và Đội ngũ Cán bộ quản lý khối chi nhánh miền Trung.

 Tại cuộc họp, các CBQL chi nhánh, Giám đốc Vùng đã Báo cáo kết quả sản lượng 6 tháng đầu năm & kế hoạch sản lượng 6 tháng cuối năm, tập trung phân tích  những giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng cả năm trước bối cảnh suy thoái kinh tế đang gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống.

 Sau mỗi phần Báo cáo, Ban Giám đốc và Trưởng/Phó phòng chuyên môn đã có những ý kiến tham góp những vấn đề tồn tại của mỗi chi nhánh và chỉ đạo những giải pháp nhằm nhằm thích ứng linh hoạt trước những khó khăn chung.

 Kết thúc cuộc họp, Ban Giám đốc đã nhấn mạnh việc đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2023 là thách thức rất lớn, đỏi hỏi mỗi CBQL cần tập trung nguồn lực để khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt những nhóm giải pháp trọng tâm để đưa chi nhánh phát triển mạnh mẽ.

 Một lần nữa, Xin được chúc Khối chi nhánh Thép miền Trung cùng toàn thể CB NV Công ty Thép - Tập đoàn Hòa Bình Minh sẽ cùng nhau ĐỒNG LÒNG - QUYẾT TÂM đưa chi nhánh hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch  năm 2023, góp phần vào sự thành công trong 30 năm thành lập Tập đoàn Hoà Bình Minh ✨

Liên hệ với chúng tôi

Contact us