GIẢI THƯỞNG – THÀNH TỰU

         Trong suốt quá trình hoạt động, với sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ Ban giám đốc, Cán bộ nhân viên, Công ty Thép cùng các Công ty thành viên trực thuộc tập đoàn Hoà Bình Minh được trao tặng Huân chương lao động cùng nhiều giải thưởng, bằng khen, cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ và của các Tỉnh, Thành phố, Bộ, Ban ngành tặng hàng năm vì những đóng góp tích cực cho xã hội và cộng đồng.

      

 

       TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI:

        Bên cạnh việc phát triển hoạt động kinh doanh, Hoà Bình Minh luôn đề cao trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo

Liên hệ với chúng tôi

Contact us