Liên hệ

Công ty Thép tập đoàn Hòa Bình Minh

Toà nhà Hoà Bình Minh Việt Trì Tower – Khu 4, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ

Tel: 0888 317 888

Hotline: 0888 317 888

Email: contact@hbm.vn

Liên hệ với chúng tôi

Contact us