NỘI SAN SỐ 11: ĐỒNG NGHIỆP - NGƯỜI ĐỒNG HÀNH

Cập Nhật: 16/4/2023 | 8:32:38 AM

Tôn trọng và Chia sẻ là Giá trị cốt lõi của Tình Đồng nghiệp.
Điều này có nghĩa là mỗi người cần phải lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, chủ động hỗ trợ khi cần thiết. Việc giải quyết các vấn đề, xử lý các tình huống khó khăn cùng nhau cũng là một phần quan trọng trong việc phát triển tình đồng nghiệp.

Xin mời Qúy đọc giả nhấp vào link dưới đây để đọc: 

Link 1:  http://ebook.hbm.vn/chuyen-dong-so-11-dong-nghiep-nguoi-dong-hanh/

Link 2: https://online.flipbuilder.com/fdyxo/cdba/

Liên hệ với chúng tôi

Contact us