NỘI SAN SỐ 12: KÊNH KẾT NỐI NỘI BỘ

Cập Nhật: 16/5/2023 | 10:25:13 AM

Sau 01 năm phát hành số đầu tiên, CHUYỂN ĐỘNG đang góp phần vào sự đa dạng các kênh kết nối nội bộ, chuyển tải những thông điệp mang đậm dấu ấn của Tập đoàn, trở thành cầu nối để mỗi tác giả không chỉ có cảm giác thuộc về mà còn đang tham gia vào sự phát triển văn hóa doanh nghiệp của thương hiệu Hòa Bình Minh.

Xin mời Qúy đọc giả nhấp vào link dưới đây để đọc: 

Link 1:  http://ebook.hbm.vn/chuyen-dong-so-11-dong-nghiep-nguoi-dong-hanh/?fbclid=IwAR0lUax3zDh5ALsD-iUFO6ZCWTP6omQcrpHO8yqlK8TRZVbq5tZq2Sy7k-8

Link 2: https://drive.google.com/drive/folders/1hW6dsRk3Op0dqeirwaErVedd_Uo2Eyat?fbclid=IwAR1sR4OoJkMiborefTsBipUaZUGg7gT0iGbMybooprAuXXqX_yJiFlajKmQ

Liên hệ với chúng tôi

Contact us