PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI 22/3/2024

Cập Nhật: 22/3/2024 | 8:16:07 AM

     Ngày nước thế giới năm nay được Liên hợp quốc phát động với chủ đề "Nước cho hòa bình" tập trung vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự hòa bình và ổn định của thế giới.

     Hiện nay có hơn 3 tỷ người trên thế giới phụ thuộc vào nguồn nước xuyên biên giới, khi nguồn nước bị khan hiếm hoặc ô nhiễm, khi mọi người không có khả năng tiếp cận nước an toàn và bình đẳng, căng thẳng có thể gia tăng giữa những cộng đồng và các quốc gia. Hơn nữa, trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu và dân số toàn cầu tăng lên, chúng ta phải đoàn kết để bảo vệ và bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này.

      Bắt đầu từ những hành động nhỏ như tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn nước nơi sống, mỗi cá nhân đều đang góp phần vào sự phát triển bền vững, hòa bình hôm nay và mai sau.

Liên hệ với chúng tôi

Contact us