TẬP ĐOÀN HÒA BÌNH MINH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ NHIỄM VIRUS SARS-COV-2 TRONG ĐỢT BÙNG PHÁT DỊCH LẦN THỨ 4

Cập Nhật: 10/1/2022 | 9:41:23 AM

Nhằm chia sẻ khó khăn với các cán bộ nhân viên Tập Đoàn hòa Bình Minh và kịp thời hỗ trợ người lao động (NLĐ), người thân NLĐ bị nhiễm virus SARS-CoV-2, Tổng Giám đốc thông báo tới Công ty Thành viên trực thuộc về việc hỗ trợ cụ thể như sau:

Đây là một trong những hoạt động hỗ trợ, chăm lo đến đời sống NLĐ của Hòa Bình Minh, đặc biệt đối với những NLĐ phải ngừng làm việc bởi không may mắc phải SARS-CoV-2, gây ra những khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt, để lại những di chứng xấu cho sức khỏe bản thân NLĐ và người thân.

Hòa Bình Minh mong rằng với những chính sách kịp thời và thiết thực này sẽ phần nào làm giảm bớt khó khăn, chia sẻ gánh nặng với NLĐ của doanh nghiệp. Đồng thời cũng thể hiện tinh thần "Tương thân tương ái" của Dân tộc Việt Nam, lan tỏa trong đại gia đình Hòa Bình Minh.

Liên hệ với chúng tôi

Contact us