HỌP SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 KHỐI CHI NHÁNH KHU VỰC MIỀN NAM VÀ MIỀN TÂY

Cập Nhật: 12/7/2023 | 8:11:10 PM

Nằm trong kế hoạch hoạt động năm 2023. Nhằm mục đích sơ kết đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm & triển khai nhiệm vụ, giải pháp tổ chức kinh doanh 6 tháng cuối năm.

Ngày 10 & 11/7 Ban Giám đốc Công ty Thép, CBQL phòng chuyên môn và CBQL khối chi nhánh khu vực miền Nam và miền Tây đã tổ chức HỌP SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 tại văn phòng Hòa Bình Minh Biên Hòa - Đồng Nai.

 Trong hai ngày diễn ra cuộc họp, các CBQL chi nhánh, Giám đốc Vùng đã báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm & kế hoạch 6 tháng cuối năm, tập trung phân tích  những giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng cả năm trong bối cảnh suy thoái kinh tế  đang gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống.

 Sau mỗi phần Báo cáo của CBQL Chi nhánh, Ban Giám đốc và Trưởng/Phó phòng chuyên môn đã có những ý kiến tham góp những vấn đề tồn tại của mỗi chi nhánh và chỉ đạo những giải pháp nhằm nhằm thích ứng linh hoạt trước những khó khăn chung.

 Kết thúc cuộc họp, Ban Giám đốc đã Báo cáo tổng quan bức tranh kinh doanh 📊 6 tháng đầu năm của toàn Hệ thống. Trước những khó khăn mà Công ty đã và đang trải qua, hy vọng rằng đội ngũ CBQL chi nhánh, Giám đốc Vùng khối chi nhánh khu vực miền Nam và miền Tây sẽ nỗ lực hết mình tập trung mạnh mẽ những giải pháp nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh , quyết tâm đào tạo ✍ , xây dựng hệ thống chi nhánh lớn mạnh 💫 để cùng nhau hoàn thành mục tiêu chung 🎯 góp phần vào sự thành công trong 30 năm thành lập tập Đoàn Hoà Bình Minh

Liên hệ với chúng tôi

Contact us